Разработка смарт-контракта от $800,
DeFi от $1500,
личного кабинета от $1000,
аудит смарт-контракта от $500

Telegram: @andr2610 | Skype: matisse2610
hello@getsmart.site

База знаний